Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

Re: Bulgarian translation

Translations for branches 0.9 and 1.0 updated! Available in the SVN repository:

http://svn.automattic.com/bbpress-i18n/bg_BG/branches/0.9/

http://svn.automattic.com/bbpress-i18n/bg_BG/branches/1.0/

Ами, радвайте :) Преоводите са вече в официалното хранилище. За версия 1.0 е 98% завършен, но непреведените неща се виждат само при инсталиране на bbPress.

Ще гледам да го поддържам занапред :)

Skip to toolbar