Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

Re: Bulgarian translation

да, за заповедната форма си прав, но не се сещам дали съм следил за това…

оправих и другата дреболия :) всичко е в SVN вече

Skip to toolbar