CÔNG TY CỔ PHẦN KENTADO - Tamino – Viên uống Tăng cân Thảo dược (@taminotangcan)